Informatyka

Regulamin pracowni komputerowej

 1. Uczniowie wchodzą do pracowni tylko za zgodą nauczyciela i zajmują miejsca pracy.
 2. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym stanowisku i nie zmienia go bez polecenia.
 3. Wszelkie braki, uszkodzenia, widoczne zmiany w strukturze danych (np. usunięcie folderu, zmiany ustawień ekranu itp.) lub brak porządku na stanowisku należy zgłaszać nauczycielowi na początku zajęć.
 4. Podczas zajęć uczniowie nie opuszczają swoich stanowisk bez zgody nauczyciela.
 5. Podczas zajęć należy bezwzględnie zachować ciszę.
 6. Korzystający z pracowni zobowiązani są do zachowania ładu i porządku na stanowiskach i w pracowni.
 7. W przypadku „zawieszenia” lub nietypowej pracy komputera należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela.
 8. Po zakończonych zajęciach uczniowie mają obowiązek:
  1. zakończyć działanie wszystkich programów,
  2. wylogować się,
  3. uporządkować swoje stanowisko.
 9. O ile nauczyciel nie poleci inaczej, NIE należy wyłączać jednostki centralnej komputera ani monitora.
 10. Dyżurni lub wyznaczeni uczniowie wychodząc jako ostatni sprawdzają stan pracowni, a wszelkie nieprawidłowości odnotowują i zgłaszają nauczycielowi.
 11. W pracowni komputerowej bezwzględnie zabrania się:
  1. uruchamiania urządzeń bez zgody nauczyciela,
  2. przyłączania sprzętu i dotykania okablowania bez zgody nauczyciela, a w szczególności przełączania i odłączania słuchawek, klawiatur, myszy, monitorów, rozkręcania jednostek centralnych itp.,
  3. dokonywania samowolnych zmian w strukturze danych i na dyskach,
  4. naruszania zasobów innych użytkowników pracowni,
  5. przynoszenia i rozpowszechniania nielegalnego oprogramowania,
  6. instalowania i usuwania oprogramowania bez zgody nauczyciela,
  7. używania własnych nośników danych (płyt CD/DVD, pendrive’ów itp.) bez uzgodnienia z prowadzącym zajęcia pod groźbą ich konfiskaty,
  8. wykonywania wydruków na urządzeniach drukujących bez zgody prowadzącego zajęcia,
  9. korzystania z usług Internetu do celów niezgodnych z tematem zajęć,
  10. spożywania posiłków i picia napojów.
 12. Za wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź łamania regulaminu pracowni uczniowie ponoszą odpowiedzialność materialną.

 

 

Statystyki

Użytkowników:
21
Artykułów:
971
Odsłon artykułów:
2021272