Rada Rodziców

Rok szkolny 2020/2021

rada rodzPrzewodniczący :  p. Agnieszka Paszek

Z-ca przewodniczącego :  p. Mateusz Pietrzyk

Skarbnik  :  p. Małgorzata Piernik

 

W roku szkolnym 2019/2020 składka na Radę Rodziców wynosi  50 zł.

 Wpłaty prosimy dokonywać na zebraniach skarbnikom klasowych trójek lub na konto:

92102013900000690206343224

 


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7
w Czechowicach-Dziedzicach


Szanowni rodzice.

Miesiąc czerwiec to czas weryfikacji dokonań edukacyjnych naszych dzieci. Miesiąc czerwiec to również czas podsumowań działalności Rady Rodziców, funkcjonującej w Szkole Podstawowej nr 7.

W roku szkolnym 2015/2016, dzięki Państwa hojności, dokonaliśmy zakupu następujących pomocy naukowych:

  • tablice sucho ścieralne (2szt)
  • ekran przenośny (1szt)
  • projektory multimedialne (6szt)

JUŻ WSZYSTKIE SZKOLNE PRACOWNIE, WYPOSAŻONE SĄ W PROJEKTORY MULTIMEDIALNE!

 Pozostałe wydatki:

  • dopłata do wycieczek klasowych oraz pomoc doraźna.
  • nagrody (wycieczki na lody) dla klas 1a,1b,2d,3b.

Rodzice uczniów z wymienionych klas, wpłacili największą kwotę na fundusz Rady Rodziców.

 W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim Państwu, którzy świadczyli pomoc przy organizacji koncertu pt."Radosna Rodzina". Szczególne podziękowania kieruję do dyrekcji oraz grona pedagogicznego naszej szkoły, za przygotowanie dzieci do występu.

   Zapraszam do współpracy w roku szkolnym 2016/2017.
                 Mateusz Pietrzyk-Przewodniczący Rady Rodziców. 

Statystyki

Użytkowników:
21
Artykułów:
701
Odsłon artykułów:
1384657