Rada Rodziców

Rok szkolny 2015/2016

rada rodzPrzewodniczący :  p. Sylwia Pociask

Z-ca przewodniczącego :  

Skarbnik 1 :  p. Aneta Nawaryńska

Skarbnik 2: 

W roku szkolnym 2015/2016 składka na Radę Rodziców wynosi  50 zł.

Trzem  klasom, w których wpłaci największy procent uczniów, Rada Rodziców ufunduje wyjście na lody.

Wpłaty prosimy dokonywać na zebraniach klasowych lub na konto:

 

Konto bankowe Rady Rodziców : 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7
w Czechowicach-Dziedzicach
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice
Nr rachunku : 98 8453 0002 0000 1788 2000 0010

 

Szanowni rodzice i opiekunowie.

Miesiąc czerwiec to czas weryfikacji dokonań edukacyjnych naszych dzieci. Miesiąc czerwiec to również czas podsumowań działalności Rady Rodziców, funkcjonującej w Szkole Podstawowej nr 7.

W roku szkolnym 2015/2016, dzięki Państwa hojności, dokonaliśmy zakupu następujących pomocy naukowych:

  • tablice sucho ścieralne (2szt)
  • ekran przenośny (1szt)
  • projektory multimedialne (6szt)

JUŻ WSZYSTKIE SZKOLNE PRACOWNIE, WYPOSAŻONE SĄ W PROJEKTORY MULTIMEDIALNE!

 Pozostałe wydatki:

  • dopłata do wycieczek klasowych oraz pomoc doraźna.
  • nagrody (wycieczki na lody) dla klas 1a,1b,2d,3b.

Rodzice uczniów z wymienionych klas, wpłacili największą kwotę na fundusz Rady Rodziców.

 W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim Państwu, którzy świadczyli pomoc przy organizacji koncertu pt."Radosna Rodzina". Szczególne podziękowania kieruję do dyrekcji oraz grona pedagogicznego naszej szkoły, za przygotowanie dzieci do występu.

   Zapraszam do współpracy w roku szkolnym 2016/2017.
                 Mateusz Pietrzyk-Przewodniczący Rady Rodziców. 

Statystyki

Użytkowników:
20
Artykułów:
363
Odsłon artykułów:
214266