Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zebranie rodziców klas I- VI

Klasa I- 02.09.2019r.

Klasy II- IV- 09.09.2019.

Klasy V- VI- 10.09.2019r.

Klasy V-VI- 04.02.2020r.

Klasy 0- IV- 05.02.2020r.

Klasy 0- IV- 11.05.2020r.

Klasy V- IV- 12.05.2020r.

Dzień otwarty

04.11.2019r., 09.12.2019r., 06.04.2020r., 02.03.2020r.

Ślubowanie klas pierwszych

02.09.2019 r.

Powiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną, naganną, nieklasyfikowaniem za I półrocze

do 18.12.19 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019 r. - 31.12.2019 r.

Klasyfikacja za I półrocze

do 10.01.2020 r.- oceny przewidywane

do 28.01.2020r.- oceny śródroczne

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

Konferencja klasyfikacyjna za II półrocze

03.02.2020r.

19.06.2020r.

Ferie zimowe

13.01. - 26.01.2020 r.

Konferencja podsumowująca I półrocze

10.02.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9.04. - 14.04.2020 r.

Powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych na zakończenie roku szkolnego

do 19.05.2020 r.

Klasyfikacja roczna

do 15.06.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020 r.

I Półrocze

02.09.2019 r. - 31.01.2020 r.

II Półrocze

03.02.2020 r. - 26.06.2020 r.

 

Statystyki

Użytkowników:
21
Artykułów:
930
Odsłon artykułów:
1855239