Historia

Odpowiedź na pytanie, którego roku sięgają początki Szkoły Podstawowej nr 7, wbrew pozorom, nie jest wcale prosta. Chociaż budynek w którym obecnie mieści się „siódemka” powstał w 1937 roku , to jednak szkoła w Dziedzicach pojawiła się znacznie wcześniej. Już od końca XVIII wieku między gminą czechowicką, a dziedzicką rosły nieporozumienia dotyczące szkoły, spowodowane przez wyłączenie szkolnictwa spod zwierzchnictwa Kościoła. Przejęcie wyposażenia szkoły przez gminę stworzyło możliwość zorganizowania jej także w Dziedzicach, zwłaszcza, że z powodu znacznej odległości tylko nieliczne dziedzickie dzieci mogły uczęszczać do szkoły czechowickiej. Władze gminy Dziedzice usiłowały uzyskać u wizytatora ks. Leopolda Szersznika zgodę na otwarcie własnej szkoły. Projekt ten zwalczali jednak siedlacy czechowiccy, argumentując, że w Dziedzicach nie ma odpowiedniego budynku, gdy tymczasem w Czechowicach od 1767 roku istniał murowany budynek szkolny.

W pliku HISTORIA SP7 można przeczytać między innymi o początkach szkoły, o sytuacji placówki w okresie międzywojennym, o dziejach szkoły od 1945 do 2005r.  W pracy tej autorki Beata Olek oraz Bernadeta Olszyk zapoznają nas również z kolejnymi dyrektorami oraz kierownikami szkoły oraz nauczycielami.

 

Celem pracy jak same autorki piszą  jest ukazanie losów szkoły i jej roli w środowisku na przestrzeni kolejnych lat jej działalności. W trakcie gromadzenia materiałów okazało się, że dokumentacja jest bardzo skąpa. Wykorzystane zostały nieliczne, istniejące źródła w postaci: protokołów Wydziału Gminnego w Czechowicach z lat 1905 – 1921, dokumentów i fotografii przechowywanych w archiwum Izby Regionalnej w Czechowicach‑Dziedzicach. Dzieje szkoły po 1945 roku zostały opracowane na podstawie dokumentacji szkolnej tj. protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych z lat 1953- 1967; 1989‑2005, oraz kronik szkoły z lat 1974‑2005. W związku z lukami w dokumentacji praca ma charakter niejednorodny. Niektóre okresy działalności szkoły zostały opracowane bardziej szczegółowo, inne zaś, w związku z brakiem dokumentacji przedstawione zostały z konieczności w sposób bardziej ogólny.

Praca ta jest tylko zarysem historii i nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z przeszłością szkoły. Może stanowić jednak punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i powstawania kolejnych opracowań dokumentujących historię placówki.

 

 

Nasz Patron

Kazimierz Wielki
Kazimierz Wielki

Naszym  patronem szkoły jest Kazimierz Wielki, Król Polski, syn Władysława Łokietka i Jadwigi Bolesławówny.  Urodził się  30 kwietnia 1310 roku w Kowalu. Po objęciu tronu w 1333 roku stał się jednym z największych reformatorów państwa. Scalił ziemie królestwa oraz umocnił jego pozycję za granicą. W 1364 roku ufundował Akademię Krakowską, będącą wzorem dla innych uczelni. 

Do dziś jest legendą i fascynuje. Cenił naukę i nowatorskie rozwiązania: mówi się o nim, że zastał  Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.Król Kazimierz zasłynął jako doskonały gospodarz – administrator. Troszczył się o rozwój i bezpieczeństwo kraju. Miasta otrzymywały przywileje handlowe, na jego polecenie wznoszono mury obronne. Za panowania Kazimierza Wielkiego wybudowano kilkadziesiąt zamków, a także wznoszono inne budowle użyteczności publicznej, tj. ratusze. Król  sprowadzał do Polski osadników. Za jego panowania nastąpiło ponad dwukrotne powiększenie terytorium Królestwa Polskiego (w porównaniu do czasów Łokietka). Otaczał opieką najuboższych poddanych, którymi byli chłopi. Umierając w 1370 roku, król pozostawił Polskę zasobną i bezpieczną .

Za swoją dobroć i mądrość uzyskał przydomek Wielki. Był ostatnim władcą Polski z dynastii Piastów. Król Kazimierz Wielki został pochowany w krypcie na Wawelu.

W naszej szkole corocznie obchodzimy uroczyście Święto Patrona Szkoły, by uczcić pamięć i dokonania tego niezwykłego władcy.

 

Źródła:

Wikipedia

www. Piastowie.kei.pl

edukacja.gazeta.pl

Statystyki

Użytkowników:
21
Artykułów:
930
Odsłon artykułów:
1855189