Szkoła

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 – 28 luty 2021

26 kwiecień – 10 maj 2021

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 5 marca 2021

do 13 maja 2021

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 11 marca 2021

do 17 maja 2021

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

do 26 marca 2021

do 28 maja 2021

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 31 marca 2021

do 31 maja 2021

 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

DZIECKO Z REJONU SZKOŁY

DZIECKO POZA REJONEM

DZIECKO SZEŚCIOLETNIE

 

 

 

 

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach- Dziedzicach informuje rodziców o przyjęciu dzieci zapisanych do klasy I na rok szkolny 2021/ 2022. Szczegółowa lista przyjętych dzieci znajduje się w budynku szkoły na tablicy ogłoszeń. Informacje udzielane są również telefonicznie przez sekretariat szkolny 32 2153429, 601 442 513.

Prosimy rodziców o złożenie do 26.03.2021 r. oświadczenia woli. Druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej lub w okienku portierni szkolnej. Wypełnione oświadczenie prosimy wrzucić do skrzynki na listy na budynku szkoły przy drzwiach wejściowych.

Statystyki

Użytkowników:
21
Artykułów:
930
Odsłon artykułów:
1855218