Szkoła

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 – 28 luty 2021

26 kwiecień – 10 maj 2021

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 5 marca 2021

do 13 maja 2021

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 11 marca 2021

do 17 maja 2021

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

do 26 marca 2021

do 28 maja 2021

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 31 marca 2021

do 31 maja 2021

 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

DZIECKO Z REJONU SZKOŁY

DZIECKO POZA REJONEM

DZIECKO SZEŚCIOLETNIE

 

 

 

 

Szanowni Państwo- Rodzice przyszłych pierwszoklasistów

Od 01.02.2020 rozpocznie się rekrutacja do klasy pierwszej. Prosimy rodziców przyszłych pierwszoklasistów o zapisywanie dzieci do SP 7 w dniach 01. 02. 2020 r.- 29. 02. 2020 r. Druki można pobrać z naszej strony internetowej (zakładka REKRUTACJA) lub otrzymać w sekretariacie szkoły (sekretariat czynny poniedziałek- środa od 8.00- 15.00, czwartek 8.00- 17.00, piątek 8.00- 13.00). 

 

Regulamin rekrutacji do klasy I- 2020/ 2021

Wnioski o przyjęcie:

Dziecko z rejonu szkoły

Dziecko z innego rejonu

Dziecko sześcioletnie