Projekty

Miło nam poinformować, że podopieczni świetlicy szkolnej zakończyli realizację innowacji pedagogicznej w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO "Z EKOLOGIĄ NA TY". Uczniowie zdobywali wiedzę w sposób kreatywny, ucząc się współpracy i odpowiedzialności za powierzone im zadania. Rozwijali umiejętności podejmowania różnych działań na rzecz ochrony środowiska. Nabywali świadomość ekologiczną poprzez dostrzeganie korzystnych i niekorzystnych zjawisk w środowisku w najbliższej okolicy.

Wszystko co dobre, szybko się kończy...Uczniowie klasy 4a zakończyli realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Emocja", który zakładał pięć modułów do zrealizowania w ciągu roku szkolnego. Odbyliśmy podróż do: Krainy Kreatywności, Wyobraźni, Mocy Słów, Empatii oraz Odwagi. Udział w projekcie dał możliwość ukierunkowania uczniów na poznawanie siebie i świata w sposób twórczy, kreatywny. Bawiąc się poznawaliśmy skomplikowany, a zarazem ciekawy świat emocji.

Projekt 4-8 klasy. Zapraszamy do objerzenia filmu podsumowującego projekt.