Innowacje

Autorem innowacji jest mgr Jakub Mrowiec nauczyciel języka angielskiego. Celem opracowania innowacji z języka angielskiego była poprawa przepływu informacji zwrotnej poprzez stworzenie wirtualnej klasy i wdrożenie aplikacji Quzizz do oceny wyników procesu dydaktycznego poprzez przeniesienie oceny procesu nauczania do środowiska aplikacji mobilno-internetowej. Ponadto, powyższa innowacja miała wpłynąć na kształtowanie u uczniów kompetencji informatycznych. Innowacja trwała od października 2019 roku do maja 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach. 

Uczestnicy innowacji pozytywnie ocenili wykorzystanie aplikacji Quizizz w procesie dydaktycznym. Wśród głównych zalet tego rozwiązania zarówno uczniowie jak i ich rodzice wskazali szybsze uzyskanie informacji zwrotnej i możliwość natychmiastowego zapoznania się z ewentualnymi błędami w swojej pracy, co umożliwiło szybsze uzupełnienie nie w pełni opanowanych zagadnień programowych.
Wyniki ankiety pokazały, że bardzo istotną korzyścią dla uczestników innowacji było unowocześnienie nauczania poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz użycie smartfonów i urządzeń mobilnych do nauki. Poprzez zaznajomienie z aplikacją Quizizz i jej możliwościami, uczniowie rozwinęli swoje kompetencje informatyczne. 

Innowacja wpłynęła pozytywnie na jakość pracy szkoły w stosunku do ucznia i rodzica poprzez przyspieszenie oceny procesu dydaktycznego. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa była też indywidualizacja nauczania przez dedykowanie potencjalnych rozwiązań bezpośrednio po uzyskaniu wyników pracy ucznia i wskazania obszarów do dalszej pracy.

Analiza wyników ankiety dała jasny obraz tego, że zamierzone cele zostały zrealizowane. Pomysł wykorzystania aplikacji bardzo podobał się uczniom i rodzicom, a zdecydowana większość chciała, aby to rozwiązanie było kontynuowane w następnym roku szkolnym.

Statystyki

Użytkowników:
21
Artykułów:
659
Odsłon artykułów:
1107820