Ubezpieczenie

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I MŁODZIEŻY

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące w/w ubezpieczenia lub innych ubezpieczeń, nasi pracownicy chętnie udzielą informacji.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem  telefon 501 491 062 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Likwidacja szkód odbywa się w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48

ZAKRES UBEZPIECZENIA ERGO Hestia S.A.

 

Całodobową ochroną ubezpieczeniową objęte są: wypadki w kraju i zagranicą, w czasie nauki, w drodze do i ze szkoły, podczas ferii, wakacji i dni świątecznych, wycieczek i obozów,  a także w czasie różnych zajęć pozalekcyjnych, w tym także podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie) oraz w życiu prywatnym.

 

WARIANT  bezkomisyjny – SUMA UBEZPIECZENIA 15.000 zł

 Składka roczna szkoła- 52 zł, Sładka roczna oddział przedszkolny- 45 zł

 • świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz w wyniku sepsy – 100% SU,
 • świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku w placówce- dodatkowo 50% SU
 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
 • a) w przypadku 100% uszczerbku – pełną sumę ubezpieczenia,
 • b) w przypadku częściowego uszczerbku- procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych poniesionych na terytorium RP – do wysokości 20% SU,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych - do wysokości 20% SU,
 • zwrot kosztów leczenia poniesionych na terytorium RP, pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem- do wysokości 30% SU.Za koszty leczenia uważa się koszty poniesione na: wizyty, konsultacje lekarskie, leczenie ambulatoryjne, szpitalne, w tym koszty pobytu w placówce osoby towarzyszącej, zabiegi ambulatoryjne, operacyjne, badania zlecone przez lekarza, zakup leków oraz środków opatrunkowych, transport z miejsca wypadku ubezpieczeniowego do szpitala lub ambulatorium oraz koszty poniesione na naprawę lub zakup: okularów, aparatów słuchowych i ortodontycznych, rehabilitację, odbudowę stomatologiczną zębów stałych, w tym implanty,
 • W przypadku nieszczęśliwego wypadku, którego następstwa nie spowodowały trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, a wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem (wymagały co najmniej jednej wizyty kontrolnej) świadczenie jednorazowe- 100 zł
 • trwałe następstwa zawału serca i krwotoku śródczaszkowego, obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji, obrażenia ciała spowodowane omdleniami o nieustalonej przyczynie do 100% SU
 • Zdiagnozowanie sepsy – 1 000,00 zł
 • jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym w wysokości - 1 000,00 zł,
 • jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca w wysokości – 1 000,00 zł,
 • jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym- 1 000,00 zł
 • jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma utrzymaniu ucznia lub studenta do 25-tego roku życie– 2 000,00  zł,
 • dieta szpitalna niezależnie od przyczyny pobytu w wysokości 25 zł/ dzień pobytu, świadczenie przysługuje pod warunkiem trwającego co najmniej 2 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium RP. Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu , jednak nie dłużej niż za okres 90 dni. Nie obejmuje pobytu w sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki lub hospicjach.
 • świadczenia typu assistance na terytorium RP
 • wizyta lekarza, pielęgniarki, transport z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej, transport z placówki medycznej do miejsca pobytu ubezpieczonego- do 500 zł
 • dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza- do 100 zł
 • pomoc domowa- do 500 zł max 7 dni
 • pomoc psychologiczna- do 300 zł
 • opieka nad dziećmi- do 100 zł za dzień
 • opieka nad psami i kotami- do 300 zł
 • informacja telefoniczna o służbie zdrowia (placówki, lekarze), powiadomienie rodziny, zakładu pracy

 

Druk zgłoszenia szkody

Ogólne warunki ubezpieczenia - OWU

 Postanowienia

Tabela uszczerbków

Statystyki

Użytkowników:
21
Artykułów:
930
Odsłon artykułów:
1855180