Klasy 8 wykonały plakaty promujące akcję "Sprzątanie świata 2022".