21 czerwca odbył się apel grupy wiekowej 0-3 pt.: "Bezpieczne wakacje". Krótki program artystyczny przygotowała klasa 2b wraz z Panią Krystyną Głombek i Panią Marią Mikoda. 
Uczniowie przypomnieli najważniejsze zasady bezpiecznego spędzania czasu podczas wakacji. 

Życzymy wszystkim uczniom miłych, radosnych, pełnych przygód, ale bezpiecznych wakacji!