Projekt 4-8 klasy. Zapraszamy do objerzenia filmu podsumowującego projekt.