Home

 W miesiącach wakacyjnych została zmieniona organizacja pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W trosce o zapewnienie bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolach podczas trwającej epidemii, każda placówka będzie zapewniała opiekę dla dzieci, które uczęszczały do niej w roku szkolnym. Przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych będą pracowały w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

 Od 01.07.2020 r. zostaje zmieniona organizacja pracy naszej placówki. Przedszkole będzie czynne od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. oraz od 17.08. do 31.08.2020 r. dla dzieci obojga rodziców pracujących z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 Rodzice pracujący mogą zgłosić dziecko poprzez wypełnienie wniosku/zgłoszenia dziecka do stacjonarnej wakacyjnej opieki przedszkolnej w czasie epidemii covid-19 oraz oświadczenia rodziców dziecka zgodnie z przyjętym regulaminem i procedurami.

 W związku z wprowadzonym reżimem sanitarnym w dalszym ciągu wprowadza się ograniczenie liczebności grup.  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i procedurami. Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców (w przypadku samotnego wychowywania podpisane przez jednego rodzica) dokumenty rodzic przesyła do szkoły  pocztą elektroniczną  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie skanu (zdjęcia) do dnia 22 czerwca do godz.14.00.

 Regulamin opieki wakacyjnej

Procedura opieki wakacyjnej

Wniosek/ zgłoszenie

Oświadczenie rodziców

Szanowni Państwo

Od 25 maja br., planowane jest wznowienie działalność oddziałów przedszkolnych dla dzieci, których rodzice złożyli zapotrzebowanie na opiekę stacjonarną. W tym czasie będą organizowane zajęcia opiekuńcze w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego. Stosownie do wytycznych GIS i Ministerstwa Zdrowia, liczba miejsc w oddziałach przedszkolnych została znacznie ograniczona.

W związku z tym, z opieki przedszkolnej powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo do korzystania z opieki przedszkolnej mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami w tym procedurą kwalifikacji dzieci do stacjonarnej opieki przedszkolnej w okresie zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego COVID-19, wypełnienie wniosku/zgłoszenia dziecka do stacjonarnej opieki przedszkolnej w czasie epidemii covid-19 oraz oświadczenia Rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku samotnego wychowania podpisane przez jednego rodzica) dokumenty rodzic/opiekun prawny przesyła do szkoły pocztą elektroniczną  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie skanu do dnia 21 maja do godz.16.00.

 Warunki i procedury zgłoszenia dziecka znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Termin złożenia wymaganych dokumentów : 21 maja br., godz. 16.00.

DZIECKO MOŻNA PRZYPROWADZIĆ DO PRZEDSZKOLA PO ZŁOŻENI KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI (zgłoszenie dziecka, oświadczenie rodziców), ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ TELEFONICZNYM POTWIERDZENIU ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA DO STACJONARNEJ OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ

PROCEDURA KWALIFIKACJI DZIECI DO STACJONARNEJ OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO STACJONARNEJ OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

          PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

 

Serdecznie zapraszamy na facebookowy profil naszej szkoły. Codziennie publikujemy tam propozycje ciekawych zadań i ćwiczeń, które możecie wykonywać z dziećmi w domu.

Facebook SP7

Statystyki

Użytkowników:
20
Artykułów:
580
Odsłon artykułów:
834572